Cabane din lemn rotund | SC GENEXCOM SRL

Cabane din lemn

Cabane din lemn rotund

Avantajele cabanelor din lemn rotund

 1. Densitatea aparentă redusă faţă de rezistenţa relativ mare. Comparativ cu densitatea celorlalte materiale principale de construcţie (zidărie, beton armat, oţel, etc.) se poate constata că lemnul este de 3,5 … 16 ori mai uşor iar raportul dintre rezistenţă şi densitate are valoarea comparabilă pentru lemn şi oţel, atât la compresiune cât şi la întindere.
 1. Greutatea redusă a lemnului face ca toate construcţiile realizate din acest material să prezinte o comportare favorabilă la acţiunea seismică, să poată fi amplasate cu mai multă uşurinţă pe terenuri dificile de fundare şi să necesite consumuri mai reduse de materiale în structurile de fundaţii.
 1. Prelucrarea şi fasonarea uşoară a lemnului atât în uzină cât şi pe şantier, datorită rezistenţelor reduse la prelucrare, cu posibilitatea executării construcţiilor în orice anotimp, fără ca să necesite măsuri speciale de execuţie. Viteza de execuţie este mare, prin eliminarea lucrărilor umede specifice construcţiilor din beton armat sau zidărie, iar darea în exploatare a construcţiilor de lemn este posibilă imediat după terminarea lucrărilor.
 1. Existenţa mai multor sisteme de asamblare, cu posibilitatea demontării şi a refacerii parţiale sau totale a elementelor şi construcţiilor.
 1. Posibilitatea realizării unor forme şi gabarite deosebite care sunt dificil sau chiar imposibil de realizat cu alte materiale de construcţie.
 1. Proprietăţile termice sunt favorabile pentru construcţii.În comparaţie cu oţelul, betonul şi chiar cărămida, lemnul are:

– coeficientul de conductibilitate termică ( λ ) mult mai redus, ceea ce justifică folosirea lui ca material pentru izolaţie termică cu bună eficacitate. Lemnul opune o rezistenţă termică, la trecerea unui flux de căldură prin el, de 300 – 400 ori mai mare decât oţelul şi de 7 – 10 ori mai mare decât betonul.

– coeficientul de dilatare termică liniară în lungul fibrelor ( α ) redus face să nu fie necesare rosturi de dilataţie termică la construcţiile din lemn şi să prezinte o comportare bună din punct de vedere a rezistenţei la foc. Pentru lemnul de răşinoase, de exemplu, coeficientul α este de 4•10-6…5•10-6, adică aproximativ de 2-3 ori mai mic decât coeficientul de dilatare termică a oţelului şi al betonului armat.

 1. Durabilitatea mare a construcţiilor din lemn, aflate într-un regim optim de exploatare, din punct de vedere a condiţiilor mediului ambiant Cheltuielile de întreţinere sunt cele de tip curent cu excepţia finisajului exterior care necesită întreţinere periodică (vopsea la 7…8 ani).Intervenţiile asupra elementelor de lemn, pentru consolidare sau refacere, se fac uşor şi la faţa locului.
 1. Comportarea relativ bună din punct de vedere a rezistenţei la foc.Lemnul, deşi este un material combustibil, se comportă bine din punct de vedere a rezistenţei structurale la foc deoarece elementele masive se consumă relativ lent, cu o viteză de 0,5 … 0,7 mm / minut, ceea ce presupune o scădere a secţiunii transversale de 1 cm pe fiecare faţă într-un sfert de oră timp în care temperatura incendiului poate să ajungă la 700 – 800oC. Pe de altă parte, rezistenţa şi rigiditatea lemnului în interiorul secţiunii carbonizate rămân practic neschimbate.
 1. Posibilitatea refolosirii lemnului, după o perioadă de utilizare, la realizarea altor elemente de construcţii şi utilizarea lui pentru producţia de energie face ca deşeurile să fie reduse.
 1. Caracteristicile arhitecturale deosebite şi senzaţia de căldură pe care o dă lemnul făcând să fie folosit nu numai ca şi material structural dar şi ca material de finisaj sau aparent, cu efecte estetice deosebite.
 1. Posibilitatea asocierii lemnului cu oţelul sau cu betonul şi formarea unor structuri mixte eficiente.

Pentru GENEX COM SRL prelucrarea lemnului este o arta pe care o practicam cu o experienta de peste 20 de ani oferindu-le clientilor nostrii produsele cerute la cele mai inalte standarde de productie si calitate.