Cherestea | SC GENEXCOM SRL

Cherestea

Cherestea

Produse din lemn ecarisat (cheresteaua) produse de SC GENEX COM SRL:  Cheresteaua (STAS 942-86, STAS 8689-86) este lemnul ecarisat care se obţine din lemnul brut debitat în sens longitudinal obţinându-se produse de diferite dimensiuni (scânduri, dulapi, şipci,rigle, grinzi, margini) având cel puţin două suprafeţe plane şi paralele.

Din produsele de cherestea fac parte:

Scândurile, produse cu feţele plane şi paralele având grosime de maximum 24 mm la răşinoase şi 40 mm la foioase şi lăţimea de cel puţin 80 mm;

Dulapi, produse cu feţele plane şi paralele având grosime între 28 … 75 mm la răşinoase şi 50… 90 mm la foioase şi lăţimi mai mari decât dublul grosimi dar cel puţin 100 mm;

Grinzile, produse cu două, trei sau patru feţe plane, având secţiune pătrată sau dreptungiulară şi latura de minimum 100 mm, la răşinoase şi 120 mm la foioase.

Riglele (grinzisoarele) au b- latura minima de cel putin 100 mm pt.rasinoase si 120 pt. foioase;

Şipcile, produse cu feţele şi canturile plane şi paralele cu grosimi de 12…24 mm şi lăţimi de maximum 48 mm la răşinoase respectiv grosimi de 19 .. 40 mm şi lăţimi de maximum 40 mm la foioase.

Cheresteaua  poate fi prelucrata in functie de comanda clientului si anume:

după modul de prelucrare a canturilor  tivită, cu ambele canturi plane sau parţial plane; netivită, cu canturi care păstrează forma buşteanului;  semitivită, cu un cant tivit);

după conţinutul de umiditate (verde, cu umiditate mai mare de 30%; zvântată, cu umiditate de 24% … 30%; semiuscată, cu umiditate de 18% … 24%; uscată, cu umiditate sub 18%);

după modul de prelucrare ( neprelucrată ; semifabricată; prefabricată);

după modul de aranjare a inelelor anuale pe secţiunea transversală (cherestea radială, la care unghiul între tangenta la inelele anuale şi muchia feţei este de 61 grade … 90 grade ; cherestea semiradială, la care unghiul este de 45 grade … 60 grade şi cherestea tangenţială, cu unghiul sub 45 grade);

după modul de tratare (aburită, antiseptizată);

după calitatea lemnului din buşteni (cherestea obişnuită; cherestea de rezonanţă; cherestea de claviatură);

după dimensiuni (îngustă, lată, lungă, scurtă, subscurtă ).

Sortimentele de cherestea se livrează, la noi în ţară, conform prevederilor STAS 942-86 pentru răşinoase şi conform STAS 8689-86 pentru foioase.

La cererea clientului putem oferii si transport cu posibilitate de livrare in orice tara din U.E.

Galerie foto